اپیزود سوم: بررسی یک کیس پزشکی

#پزشکی
در این اپیزود موردی بالینی از زبان پزشک مشاهده کننده ی کیس رو میشنوید از مقاله منتشر شده در مجله معتبر دیسکاور آمریکا، مجله ای که به رشته های مختلف علمی میپردازد و در هر شماره از مطالب مختلف و رشته های گوناگون مقاله های جذابی دارد

Music License:

Drops of H2O ( The Filtered Water Treatment ) by J.Lang (c) copyright 2012 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. 

اپیزود اول: زمستان بی سیگار

 پزشکی#
در این اپیزود از زمستون و سرمایی میشنوید که چطور بلای جان جوونهای ۴ دهه ی قبل شده است، جایی که سیگارهای بدون فیلتر داخلی و خوش رنگ و لعاب خارجی،که به عنوان مظهر کلاس و روشنفکری شناخته میشد توی جیب کت هر جوونی جا خشک کرده بود
محصول آن سالها رو معرفی میکنم و لذتی که ما از سرما و برف و زمستون می بریم و اونها نمیبرند. محصولی که هیچ گاه عیان ازش صحبت نمیشه و به سهل انگارانه ترین شکل ممکن داستان به واژه ی “سرطان” ختم میشه. در حالیکه سرطان تنها قسمت کوچکی از ماجراست
با من باشید با قسمت اول پادکست دکتر تک-وایز و قسمت اول از #پنج _دقیقه_با_دکتر_تکوایز

 

Music License:
Pacific Sunset by spinmeister (c) copyright 2015 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial  (3.0) license.Ft: gurdonark